Buto nr. 7 planas

Butas nr. 7

Buto padėtis aukšte

7-4